mobilepoint
0
Вход и Регистрация
МАГАЗИН ЗА ТЕЛЕФОНИ И АКСЕСОАРИ
Специално съобщение в полето

Гаранционни условия

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Всички продукти, предлагани от MobilePoint.bg са нови, в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок определен от производителя и съгласно Закона за Защита на Потребителите!
При покупка на продукт от нашия онлайн магазин, получавате гаранционна карта на която е посочен срокът на гаранцията. Пазете гаранционната карта до изтичането на срока посочен в нея.

ВАЖНО:

Всички батерии които продава магазин MobilePoint.bg са със 6 месеца гаранция.

За всички останали аксесоари гаранцията е от 6 до 12 месец от датата на закупуването, датата на закупуване се удостоверява с касовата бележка, касова бележка издадена от куриерската фирма доставчик или фактура.

1. Гаранцията започва да тече от датата на закупуване.

2. Гаранцията е валидна само на територията на Република България.

3. Гаранцията се признава от упълномощените сервизи само срещу представяне на настоящата гаранционна карта, попълнена четливо и съдържаща модел, фабричен номер, име и подпис на продавача, печат, подпис на купувача и дата на покупката. Дефектиралата стока се представя в оригиналната си опаковка.

4. Гаранцията се ползва единствено от отбелязания собственик!

5. НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

6. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

ВАЖНО: Подправени, непопълнени гаранционни карти са невалидни!

7. Гаранцията отпада при възникнал дефект по вина на клетъчната мрежа

8. При рекламация носете гаранционната карта. В противен случай гаранцията на апарата е невалидна.

9. На поправен или подменен продукт не се дава продължен или подновен гаранционен срок.

10. При постъпване в сервиз на фирмата, се издава сервизен протокол (в два екземпляра), попълнени от служител и подписани от клиента. Максималният срок за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на апарата. При постъпване на телефона в сервиз фирмата не предоставя оборотен апарат на клиента.

11. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които налагат замяната на апарата.

12. Повредата на стоката в рамките на гаранционния срок не е автоматично основание за подмяна с нова.

13. Разходите и рисковете по доставката до сервиза и обратно са за сметка на купувача. Стоката трябва да е надлежно опакована, в противен случай фирмата не носи отговорност при транспортирането им.

14. Фирмата и сервизът не носят отговорност за пропуснати ползи и загуби в следствие на дефектна стока и престоя на същата в сервиза.

Настоящите гаранционни условия не ограничават правата на потребителя съобразно Българското законодателство.

СПИСЪК НА ОФИЦИАЛНИ СЕРВИЗИ

КРИЕЙТИВ ЦЕНТЪР

гр. София, бул. Черни Връх 65А - 0700 20 915 (Apple, BOSE)

гр. Варна, ул. Иван Вазов 5 - 0700 20 915 / 0882 53 55 55 (Apple)

HUAWEI

гр. София, ул. Леге 6 - 0800 18 818 (Huawei, Honor)

СРЪЧКО СЕРВИЗ

гр. София, ул. Коста Лулчев 65А - 0700 19 960 (Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme, Alcatel, CAT)

гр. София, бул."Проф. Цветан Лазаров" №10 - 0700 19 960 (Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme, Alcatel, CAT)

magnifier