mobilepoint
0
Вход и Регистрация
Промо оферта м.май - безплатна доставка
Специално съобщение в полето

Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате онлайн магазин mobilepoint.bg. Ако използвате сайта се счита, че сте съгласни с Общите условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ общите условия, моля не използвайте нашия онлайн магазин.

Интернет сайтът www.mobilepoint.bg е собственост на Рант Груп ЕООД и се администрира от дружеството. Настоящите Общи условия за ползване на този уеб сайт са съобразени с действащото законодателство в Република България. Те обхващат всички взаимоотношения между Рант Груп ЕООД, в качеството му на Доставчик на услуги посредством Интернет магазина www.mobilepoint.bg и Потребителите на тези услуги. Общите условия влизат в сила за всеки потребител при осъществен достъп до този сайт чрез зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на www.mobilepoint.bg или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани в сайта. С влизането в сила на общите условия, Потребителят е длъжен да спазва всички права и задължения, произтичащи от тях, както и всички други изисквания, регламентирани от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и в случаите, когато тези изисквания не са упоменати в Общите условия. Рант Груп ЕООД си запазва правото да прави промени и да актуализира настоящите условия по всяко време, без да е длъжен да уведомява Потребителите си за това предварително. Задължение на Потребителите е да се информират за извършените промени в Общите условия.

ПРЕДСТАВЯНИ СТОКИ, УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ В САЙТА
В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителя /ЗЗП/ ние предоставяме на Потребителя преди придобиване или ползване на услугите, изчерпателна информация в сайта за всеки предлаган от нас продукт, позволяваща му да направи своя избор, която включва:

  1. Всички характеристики на стоката или услугата, които трябва да бъдат известни на потребителя, предоставени в страницата при представяне на съответния продукт
  2. Цена на стоката, посочена в български лева (BGN) с ДДС и начин на плащане. Цената, посочена при стоката, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиента. Цените по потвърдени от www.mobilepoint.bg онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Транспортните разходи не са включени в обявената цена и са за сметка на Потребителя. В случаите, в които стоката има няколко модификации, в сайта се посочва цената за всяка една модификация
  3. Наличие на стоката или услугата
  4. Начин на доставка и срок на гаранция
  5. При осъществена продажба на стока се издава гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове. За извършена продажба се издава документ, който съдържа най-малко данните за датата на продажбата, вида на стоката или услугата и цената
  6. Рант Груп ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Рант Груп ЕООД има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. Съобщението за намаление на цените се прави по начина, регламентиран в чл.64, точка 1 ЗЗП – "чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана". Посоченото съобщението не може да бъде прилагано за период, по-дълъг от един месец и по-кратък от един работен ден. При визираните в чл.66 от ЗЗП условия, съобщението за намаление на цените може да обхваща и период, по -дълъг от един месец, но не повече от 6 месеца.
  7. Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоката в случай, че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. В този случай Потребителят не е длъжен да посочва причина за отказа си, както и не дължи обезщетение или неустойка. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на КУПУВАЧА. Потребителят няма право на отказ, когато се касае за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира.

При връщането на стока, потребителят заплаща транспортните разходи и се възстановява само сумата за продуктите. Не се възстановява сумата по транспортните разходи.

  1. В случаите, когато е закупена дефектна стока и Потребителят е установил това в рамките на 24 часа от получаването на същата, Рант Груп ЕООД има правото да предложи или да замени дефектната стока или да възстанови заплатената за нея стойност. Дефектна е всяка стока, която не отговаря на общоприетите очаквания за обичайна употреба по смисъла на чл.132 от ЗЗП. В случаите, в които Потребителят е закупил стока, несъответстваща на характеристиките, посочени в този сайт, Рант Груп ЕООД възстановява заплатената от потребителя сума. Потребителят има задължението да предаде стоката в ненарушен търговски вид и опаковка.
  2. Потребителят има право да разглежда, зарежда и съхранява информация от сайта само и единствено за ЛИЧНА НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ. Материалите на този сайт, включително всички текстове, изображения, знаци, символи, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всяка извършена от Потребител промяна на материалите в сайта и/или копирането им, и/ или публичното им разпространение с цел каквато и да било обществена или търговска цел, ще бъде третирана като нарушение на авторското право, правата върху търговски марки или други законови разпоредби. Цитираните в сайта марки и фирмени знаци са собственост на съответните фирми и организации.
  3. Потребителят няма право да използва сайта, за да изпраща или предава заплашващи, оклеветяващи, нараняващи, неприлични, порнографски или други материали, чието съдържание е незаконно. В тази връзка Рант Груп ЕООД не носи отговорност и не дължи обезщетения за тези материали и/или нарушаване на авторските права, включително интелектуалната собственост.
magnifier